Komunikat

ESV Wisłosan sp. z o.o. zawiadamia, że od dnia 1.11.2017 ulegają zmianie numery telefonów spółki.

Nowy numer miejski – 15 848 15 15

Zestawienie zmian numerów telefonów dla pracowników ESV Wisłosan zawiera poniższa tabela:

nr miejski bezpośredni
Osoba nr wewn. nowy dotychczasowy
Sekretariat 530 15 848 15 30 15 848 10 72
PREZES 531 15 848 15 31 15 848 11 34
Specjalista ds. księgowości 533 15 848 15 33 15 848 10 48
Z-ca Głównego Księgowego 534 15 848 15 34 15 848 10 49
Mistrz ds. utrzymania ruchu el-en 535 15 848 15 35 15 848 15 00
Specjalista ds. taryfowania 536 15 848 15 36 15 848 15 47
Mistrz ds. utrzymania ruchu ciepłowni, sieci cieplnej i gazowej 537 15 848 15 37 15 848 14 01
Kierownik eksploatacji, utrzymania ruchu ciepłowni oraz sieci ciepłowniczej, gazowej i elektroenergetycznej 538 15 848 15 38 15 848 13 10
Ochrona środowiska 539 15 848 15 39 15 848 15 05
Dyżurny elektryk 540 15 848 15 40 15 848 11 00
Dyżurny kotłowni 541 15 848 15 41 15 848 11 01
Magazyn 542 15 848 15 42 15 848 11 02

Dotychczasowe numery telefonów będą aktywne do dnia 31.03.2018.

Przejście do strony www.esv.pl